Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją/.../72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie – 4 zadania częściowe

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.11.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Data publikacji: 
2019-02-26 12:45
Data wytworzenia: 
2019-02-26 12:30
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2019-04-18 14:49
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: