Język strony

Menu top

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji 2-dniowych szkoleń

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie

 

nr postępowania BD-V.2611.4.2019


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2019-01-11 13:40
Data wytworzenia: 
2019-01-11 13:30
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2019-02-25 14:02
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: