Język strony

Menu top

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”/.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.3.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17: Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Data publikacji: 
2019-01-09 09:41
Data wytworzenia: 
2019-01-09 09:30
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2019-01-22 09:20
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: