Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych, 26.05.2021 r, szkolenie on line C38/B/21

Szkolenie C38/B/21
Temat:Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych
Data: 26.05.2021 r.
Miejsce: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego  
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowca:

Henryk Haak

 

 

dr hab. nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykładowca w różnych środowiskach prawniczych w Polsce, specjalizuje się w problematyce z zakresu prawa rodzinnego.

Tematyka szkolenia:

Przesłanki zabezpieczenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Zasada rozpoznania wniosku o zabezpieczenie

w sprawach dotyczących pieczy nad dziećmi i kontaktów z nimi po przeprowadzeniu rozprawy a wypadek niecierpiący zwłoki uzasadniający rozpoznanie wniosku na posiedzeniu niejawnym.

Sposoby zabezpieczenia roszczeń w sprawach rodzinnych. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania środków odwoławczych od postanowień w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, zażalenia poziome.

 Wykonywanie orzeczeń sądu w przedmiocie udzielonego zabezpieczenia. Działania „przymuszające” do postępowania zgodnego z treścią orzeczenia sądu, zobowiązanie do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, zwrot wydatków poniesionych

w związku z wykonywaniem orzeczenia. zabezpieczenie roszczenia, zażalenia poziome.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

merytorycznie:  
sędzia Beata Majewska
tel.  81 440 87 25
e-mail: b.majewska@kssip.gov.pl        

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl 

Data publikacji: 
2021-04-12 10:49
Data wytworzenia: 
2021-04-07 12:45
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2021-04-12 10:49
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska