Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

C11/21 Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, szkolenia on-line

Szkolenia: 
C11/A/21 - 14 września 2021 r.;
C11/B/21 - 6 października 2021 r.;
C11/C/21 - 8 listopada 2021 r.;
C11/D/21 - 2 grudnia 2021 r. 

Temat: Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: 
 sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

 

 

Wykładowca

Elżbieta Karpeta

 

 

sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach orzekająca w Wydziale Cywilnym, wizytator do spraw cywilnych. Patron i koordynator praktyk i stażu aplikantów. Kilkakrotnie członek komisji egzaminacyjnej w Kolokwium dla aplikantów notarialnych, a także Przewodnicząca Komisji przeprowadzającej egzamin adwokacki.

 

Tematyka szkolenia

Definicja ustawowa nadużycia prawa procesowego.

Potrzeba wprowadzenia normatywnego uregulowania - art. 41 k.p.c. - porównanie z art. 3 k.p.c.

Kryteria oceny nadużycia praw procesowych. Ogólne sankcje nadużycia praw procesowych - art. 2262 k.p.c. oraz prekluzje dowodowe: art. 2053, 20512, 2352 § 1 pkt 5 i 4585 k.p.c.

Nowe instytucje zapobiegające nadużyciu praw procesowych - wnoszenie jako pozwu pisma niezawierającego żądania, powództwa oczywiście bezzasadne, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, kaskada zażaleń, wnioski o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku.

Omówienie orzecznictwa powołującego się na nadużycie praw procesowych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

sędzia Grzegorz Kister

tel. 81  458 37 54

      e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Szkoleń  dr Monika Sędłak

tel.  81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-04-12 10:49
Data wytworzenia: 
2021-04-07 12:05
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2021-04-12 10:49
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska