Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

C37/B/21 - Kontakty z dzieckiem – aspekt prawny i praktyczny- 10 maja 2021

Data szkolenia: 10 maja 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych
i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury  zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowca:  Izabela Żurek

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, obecnie orzeka w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym. Wieloletni wizytator zakładów leczniczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tematyka szczegółowa

  1. Postępowanie w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem – prawidłowość formułowania tez dowodowych w zakresie zlecania badań i sporządzania dowodu z opinii opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych, ocena tej opinii, wysłuchanie dziecka.
  2. Sposób ustalania kontaktów osób uprawnionych z dziećmi, wpływ opieki naprzemiennej na kontakty z dziećmi.
  3. Wykonywanie orzeczeń w sprawach o ustalenie kontaktów – udział kuratora sądowego, postępowanie kuratora w sytuacji kryzysowej. Działania „przymuszające” do postępowania zgodnego z treścią orzeczenia sądu, zobowiązanie do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, zwrot wydatków poniesionych
    w związku z wykonywaniem kontaktów.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia Beata Majewska

tel. (81)1 440 87 25

e-mail: b.majewska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel. (81) 458 37 52

e-mail: m.dolega@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-04-12 10:50
Data wytworzenia: 
2021-04-06 11:01
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2021-04-12 10:50
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska