Menu top

Szkolenia

Zarządzanie zespołem w sekretariacie - 15-17 kwietnia 2020 r. - Dębe - F3/A/20

Data szkolenia: 15-17 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Błąd medyczny - 6-8 kwietnia 2020 r. - Lublin - K16/B/20

Data szkolenia: 6-8 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - 4-6 marca 2020 r. - Dębe - C26/A/20

Data szkolenia: 4-6 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Problematyka handlu ludźmi – pokrzywdzony jako osobowe źródło dowodowe - 26-28 lutego 2020 r. - Lublin - K17/A/20

Data szkolenia: 26-28 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych oraz prokuratorzy prokuratur okręgowych - koordynatorzy do spraw handlu ludźmi

Błąd medyczny - 24-26 lutego 2020 r. - Dębe - K16/A/20

Data szkolenia: 24-26 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 27-29 kwietnia 2020 r. OS Dębem-K33/C/20

Data szkolenia: 27-29 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 27-29 maja 2020 r., OS w Dębem, sygn. C4/B/20

Temat: Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego,
Data szkolenia: 27-29.05.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikacja z osobami uzależnionymi w pracy kuratora sądowego, 30 marca 2020 r., apelacja białostocka, sygn. U1/A/20

Data szkolenia: 30 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych oraz kuratorzy rodzinni
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikacja z osobami uzależnionymi w pracy kuratora sądowego, 15 czerwca 2020 r., apelacja krakowska, sygn. U1/D/20

Data szkolenia: 15 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SA Kraków
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych oraz kuratorzy rodzinni
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikacja z osobami uzależnionymi w pracy kuratora sądowego, 25 maja 2020 r., apelacja katowicka, sygn. U1/C/20

Data szkolenia: 25 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: SA Katowice
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych oraz kuratorzy rodzinni
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony