Menu top

Szkolenia

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 16-18 marca 2020 r., KSSiP Lublin - K33/B/20

Data szkolenia: 16-18 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych, 2-4 marca 2020 r.,OS Dębe, sygn. C3/20

Szkolenie: C3/20
Temat: Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych,
Data szkolenia: 2-4.03.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo mianowani referendarze sądowi
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 23 marca 2020 r., apelacja/region warszawski, sygn. C22/J/20

Data szkolenia: 23 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Warszawa
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 06 kwietnia 2020 r, apelacja/region łódzki, sygn. C22/F/20

Data szkolenia: 06 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Łódź
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 07 kwietnia 2020 r, apelacja/region gdański, sygn. C22/B/20

Data szkolenia:07 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Bydgoszcz
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym, 9-11 marca 2020 r., OS Dębem-K2/20

Data szkolenia: 9-11 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego, 17-19 lutego 2020 r., OS Dębem-K29/A/20

Data szkolenia: 17-19 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 5-7 lutego 2020 r., OS Dębe-K33/A/20

Data szkolenia: 5-7 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 06 marca 2020 r, apelacja/region poznański, sygn. C22/G/20

Data szkolenia: 06 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Metodyka pracy asystenta sędziego, 10-12 lutego 2020 r., OS Dębe, sygn. C2/A/20

Szkolenie: C2/A/20
Temat: Metodyka pracy asystenta sędziego,
Data szkolenia: 10-12.02.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo zatrudnienie asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Strony