Menu top

Szkolenia

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny, 14.06.2019 r. SO Olsztyn, C31/A/19

Szkolenie C31/A/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny,
Data szkolenia: 14-06-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji białostockiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prawna ochrona zwierząt, 21-23 października 2019 r. Dębe - K29/B/19

Data szkolenia: 21-23 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 29 listopada 2019 r., SO Warszawa, sygn. U2/J/19

Data szkolenia: 29 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Warszawa
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 28 listopada 2019 r., SO Bydgoszcz, sygn. U2/B/19

Data szkolenia: 28 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Bydgoszcz
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 27 listopada 2019 r., SO Szczecin, sygn. U2/I/19

Data szkolenia: 27 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Szczecin
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

WOLNE MIEJSCA - Szkolenie C19/E/19 Umowa leasingu w praktyce orzeczniczej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych (VAT, podatki dochodowe) apelacja lubelska; 19 czerwca 2019 r.

Data szkolenia: 19 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: lubelskiej
Link do szkolenia: https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5540
Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 20-22 listopada 2019r. Dębe-K3/D/19

Data szkolenia: 20-22 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 02-04 grudnia 2019r. Dębe-K30/D/19

Data szkolenia: 02-04 grudnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony