Menu top

Szkolenia

Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 23 - 25 września 2019r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, C4/C/19

Data szkolenia: 23 - 25 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sądach okręgowych

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 23-25 października 2019r. Dębe-K30/C/19

Data szkolenia: 23-25 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 28-30 sierpnia 2019r. Lublin-K3/C/19

Data szkolenia: 28-30 sierpnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 18 listopada 2019 r. Wrocław - U15/K/19

Data szkolenia: 18 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Szkolenie dla regionu: wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych w zakresie uzyskiwania materiału dowodowego - szkolenie dla prokuratorów zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą, 28-30 października 2019 r. Lublin - K5/B/19

Data szkolenia: 28-30 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: prokuratorzy zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą
Szkolenie dla regionu: białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Prokuratur Regionalnych.

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 29 października 2019 r. Warszawa - U15/J/19

Data szkolenia: 29 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Szkolenie dla regionu: warszawskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Alimenty w obrocie międzynarodowym, 11-13.09.2019 r., KSSiP Lublin, sygn. C32/B/19

Data szkolenia: 11-13.09.2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Obrót zagraniczny w procesie cywilnym, C6/B/19, OS Dębe, 4-6 listopada 2019r.

Obrót zagraniczny w procesie cywilnym, C6/B/19
Data szkolenia: 4-6 listopada 2019r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący sie sprawami z zakresu prawa cywilnego. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony