Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 24, 25 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/J/21, C43/K/21

Data szkolenia: 24, 25 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: warszawskiej (24 marca), wrocławskiej (25 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 24, 25 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/J/21, U22/K/21

Data szkolenia: 24, 25 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: warszawskiej (24 marca), wrocławskiej (25 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 16, 17, 18 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/G/21, C43/H/21, C43/I/21

Data szkolenia: 16, 17, 18 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: poznańskiej (16 marca), rzeszowskiej (17 marca), szczecińskiej (18 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 16, 17, 18 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/G/21, U22/H/21, U22/I/21

Data szkolenia: 16, 17, 18 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: poznańskiej (16 marca), rzeszowskiej (17 marca), szczecińskiej (18 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 9, 10, 11 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/D/21, C43/E/21, C43/F/21

Data szkolenia: 9, 10, 11 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej (9 marca), lubelskiej (10 marca), łódzkiej (11 marca).

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy
 

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 9, 10, 11 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/D/21, U22/E/21, U22/F/21

Data szkolenia: 9, 10, 11 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej (9 marca), lubelskiej (10 marca), łódzkiej (11 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska,19-21.04.2021r., OS Dębe,K13/21

Szkolenie K13/21
Temat: Karnoprawne aspekty ochrony środowiska
Data:19-21.04.2021 r.
Miejsce: OS Dębe
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login Termin rekrutacji od 4 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/A/21, C43/B/21, C43/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/A/21, U22/B/21, U22/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca),
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych - 15-16 marca 2021 r., on-line, C36/21

Temat: Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych
Data: 15-16 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony