Menu top

Szkolenia

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń - 6-8 maja 2019 r. - Dębe - C25/B/19

Data szkolenia: 6-8 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 03-05 kwietnia 2019r. Lublin-K3/B/19

Data szkolenia: 03-05 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 26-28 czerwca 2019r. Lublin-K30/B/19

Data szkolenia: 26-28 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 27-29 maja 2019r. Lublin-K30/A/19

Data szkolenia: 27-29 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-10 kwietnia 2019r. SO Wrocław-U13/K/19

Data szkolenia: 10 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-13 maja 2019r. SO Warszawa-U13/J/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: warszawskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-15 kwietnia 2019r. SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód-U13/I/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: szczecińskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-09 maja 2019r. SA Rzeszów-U13/H/19

Data szkolenia: 09 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: rzeszowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-17 czerwca 2019r. SO Poznań-U13/G/19

Data szkolenia: 17 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: poznańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-03 czerwca 2019r. SR Łódź-Śródmieście w Łodzi-U13/F/19

Data szkolenia: 03 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony