Menu top

Szkolenia

Szkolenie K34/A/20, System Dozoru Elektronicznego, 7 lipca 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/A/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 7 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji białostockiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/E/20, System Dozoru Elektronicznego, 6 lipca 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/E/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 6 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji lubelskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/C/20, System Dozoru Elektronicznego, 03.07.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/C/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 3 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji katowickiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/G/20, System Dozoru Elektronicznego, 02.07.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/G/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 2 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji poznańskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych, 23-24.06.2020, on-line- U8/B/20

Szkolenie U8/B/20
Temat: Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych
Data szkolenia: 23-24 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

U12/B/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 22.06.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/B/20
Temat: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 22-06-2020
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu gdańskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Sprawy kadrowe w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, 17-18.06.2020 r. on-line, U3/B/20

Szkolenie U3/B/20
Temat: Sprawy kadrowe w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Data szkolenia: 17-18 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie on-line
Grupa docelowa: pracownicy oddziałów kadr sądów powszechnych oraz pracownicy wydziałów organizacyjno-sądowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, których zadania obejmują zakres spraw kadrowych
Rekrutacja na szkolenie U3/B/20 prowadzona jest za pośrednictwem Dyrektorów Sądów Apelacyjnych oraz Prokuratorów Regionalnych.

K32/B/20 - Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy -szkolenie on-line, 1-2 czerwca 2020

Szkolenie K32/B/20
Temat: Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy
Data: 1-2 czerwca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci  sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów - wszystkie apelacje

WYKŁADOWCY:

Szkolenie K34/H/20, System Dozoru Elektronicznego, 16.06.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/H/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 16 czerwca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/K/20, System Dozoru Elektronicznego, 13.05.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/K/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 13 maja 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony