Język strony

Menu top

Tytuł postępowania: opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i wydruk materiałów informacyjnych wraz z ich dostawą do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin).

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i wydruk materiałów informacyjnych wraz z ich dostawą do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin). W ramach zamówienia Wykonawca opracuje:

  1. obwolutę do publikacji książkowej (albumu o Lublinie), która zawierać będzie logo, dane adresowe Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie;
  2. wkładkę informacyjno – promocyjną do publikacji książkowej (albumu o Lublinie), poświęconą działalności Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji polsko – angielskiej, w oparciu o zdjęcia i tekst przekazany przez Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje dostawę 100 szt. albumu o Lublinie wydanego w formie publikacji książkowej w wersji polsko – angielskiej.

 

Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w załączonym zapytaniu ofertowym.

 

Określenie sposobu składania ofert

Oferta przedstawiona na formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.pietrzak@kssip.gov.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź dostarczona osobiście (decyduje data wpływu, a nie data stępa pocztowego) na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin, pok. 2.25 (sekretariat)

 

Termin składania ofert:

4 listopada 2019 r, godz. 15:00

Data publikacji: 
2019-10-25 15:33
Data wytworzenia: 
2019-10-25 15:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-10-25 15:34
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: