Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i in. szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych w trakcie warsztatów testujących realizowanych przez Dział Badań i Analiz w ramach projektu Formuły liczące w pracy orzeczniczej sędziego cywilisty"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych w trakcie warsztatów testujących realizowanych przez Dział Badań i Analiz w ramach projektu Formuły liczące w pracy orzeczniczej sędziego cywilisty”.
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.54.2019

 

Data publikacji: 
2019-10-29 14:30
Data wytworzenia: 
2019-10-29 14:30
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-12-11 15:33
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: