Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 16 edycji dwudniowych szkoleń w Krakowie z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej”.


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.47.2019

 

Data publikacji: 
2019-09-19 15:29
Data wytworzenia: 
2019-09-19 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-10-21 12:10
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: