Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759)w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ”organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego dla sędziow orzekających w wydziałach cywilnych sądów wszystkich szczebli.” Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-22/2010.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ”organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych.” Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-24/2010.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na dostawę samochodu osobowego typu Van (minivan)

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-20/2010.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów promocyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-18/2010.

OGłOSZENIE - badanie sprawozdania finansowego za 2010 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 r.

Ogłoszenie: Przetarg na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla sędziów sądów powszechnych.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

“Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla sędziów sądów powszechnych.”

Materiały do pobrania:

Strony