Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg na „usługi hotelowe i restauracyjne w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługi hotelowe i restauracyjne w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”


 

Materiały do pobrania:

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na dostawę sprzętu komputerowego. Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-34/2010.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ”usługę przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z języka angielskiego prawniczego” Znak sprawy: 15/2010.

Ogłoszenie: Przetarg na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie pomocy prawnej na rzecz Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury

 

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-36/2010

 

Materiały do pobrania:

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest usługa sprzątania pomieszczeń budynku głównego i Domu Aplikanta oraz posesji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5.

Ogłoszenie: Przetarg na usługę przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z języka angielskiego prawniczego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługę przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z języka angielskiego prawniczego w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Materiały do pobrania:

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ”dostawę literatury fachowej dla potrzeb bibliotek Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury” Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-29/2010.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ”wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt. „Renowacja Pałacu Morskich – dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie”

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Ogłoszenie: Przetarg na „Dostawę literatury fachowej dla potrzeb bibliotek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie ogłasza przetarg na:

Dostawę literatury fachowej dla potrzeb bibliotek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Materiały do pobrania:

 

Strony