Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg na usługę tworzenia profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługę tworzenia profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych- stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora oraz narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na usługę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na usługę rezerwacji i zakupu 80 międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Prowadzenie obsługi informatycznej

Kraków:

Prowadzenie obsługi informatycznej w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V – Dobre rządzenie, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie numer POKL.05.03.00-00-02/08 z dnia 11 grudnia 2008r

Numer postępowania : 1/2010

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr sprawy KSSiP/Krak/8/09

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie ul. Przy Rondzie 5 ogłasza przetarg ograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego o powierzchni 770,72 m2 i urządzeń, w celu prowadzenia usług gastronomicznych.

Najem dotyczy lokalu, wraz z urządzeniami, o powierzchni 770,72 m2 mieszczącego się na parterze w budynku hotelowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie ul. Przy Rondzie 5, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

OGłOSZENIE - badanie sprawozdania finansowego

Krajowa Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 31-547, ul. Przy Rondzie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2009 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o rachunkowości.

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: prowadzenie obsługi informatycznej w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V – Dobre rządzenie, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie numer POKL.05.03.00-00-02/08 z dnia 11 grudnia 2008r. Nr postępowania: 49/2009 Numer ogłoszenia: 421400 – 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa, montaż i uruchomienie: 1 sztuki serwera, 2 sztuk UPS, 1 sztuki szafy teleinformatycznej wraz z przeszkoleniem personelu (2 osoby). Numer ogłoszenia: 225791 – 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009

Dokumenty

Wyjaśnienie nr 1

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa, montaż i uruchomienie: 1 sztuki serwera, 2 sztuk UPS, 1 sztuki szafy teleinformatycznej wraz z przeszkoleniem personelu (2 osoby). Numer ogłoszenia: 225791 – 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009

Dokumenty

Wyjaśnienie nr 1

Wynik postępowania

Strony