Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla sędziów sądów powszechnych.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

“Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla sędziów sądów powszechnych.”

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądów wszystkich szczebli.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

“Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądów wszystkich szczebli.”

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

“Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych”

 

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na Opracowanie rozwiązań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

“Opracowanie rozwiązań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w szczególności systemu kompetencyjnego, zworców opisów stanowisk pracy, procedur rekrutacji i selekcji pracowników oraz oceny kompetencji kadr w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych”

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na usługe tworzenia profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych- stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora oraz narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na usługę tworzenia profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych- stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora oraz narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 263547 – 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia świadczonej na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

“Usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia świadczonej na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na usługę przeprowadzenia badań ankietowych użytkowników systemu wymiaru sprawiedliwości

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługę przeprowadzenia badań ankietowych użytkowników systemu wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strony