Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych

Ogłoszenie: Przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania o cenę” ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

Ogłoszenie: Przetarg na świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-4/2011

 

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-4/2011

 

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie: Przetarg na sprzątanie pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

Sprzątanie pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

 

Materiały do pobrania:

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wybrał jako najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę. dot.

Ogłoszenie: Przetarg na opracowanie materiałów źródłowych do przeprowadzenia szkolenia e-learningowego z zakresu języka prawniczego dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów i prokuratorów)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

opracowanie materiałów źródłowych do przeprowadzenia szkolenia e-learningowego z zakresu języka prawniczego dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów i prokuratorów) organizowanego przez Zamawiajacego. w ramach Projektu:”Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-36/2010.

 

Strony