Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe dla Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 44 w 2011 r

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-1/2011.

 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę. Usługi świadczenia usług ochrony mienia, terenu obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Dębem

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-PN-2/2011.

Ogłoszenie: Przetarg na usługę rezerwacji i zakupu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

na usługę rezerwacji i zakupu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Numer postępowania: BEF-I-ZP-38-2/2011

 

Ogłoszenie: Przetarg na usługi hotelowe i restauracyjne

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

na usługi hotelowe i restauracyjne w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer postępowania: 2011/S 48-079099


 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-6/2011.

Ogłoszenie: Przetarg na transport osób

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

na transport osób

Numer postępowania: BEF-XII-ZP-PN-1/2011 

Ogłoszenie: Przetarg na zaprojektowanie i zaprogramowanie portalu internetowego wraz z obsługa hostingową

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

zaprojektowanie i zaprogramowanie portalu internetowego wraz z obsługa hostingową

Numer postępowania: BEF-I-ZP-38-5/2011


 

Ogłoszenie: Przetarg na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 64000 litrów dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA" w Jastrzębiej Górze

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 64000 litrów dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-08/2011

 

Ogłoszenie: Przetarg na dostawy różnych produktów spożywczych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA" w Jastrzębiej Górze

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

na dostawy różnych produktów spożywczych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-06/2011

 

Strony