Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg na dostawy produktów mleczarskich, kurzych jaj dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA" w Jastrzębiej Górze

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

na dostawy produktów mleczarskich, kurzych jaj dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-05/2011


 

Ogłoszenie: Przetarg na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA" w Jastrzębiej Górze

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-04/2011


 

Ogłoszenie: Przetarg na dostawy sukcesywne napoi, tytoniu i produktów podobnych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA" w Jastrzębiej Górze

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

na na dostawy sukcesywne napoi, tytoniu i produktów podobnych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

 

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-03/2011


 

Ogłoszenie: Przetarg na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

 

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-02/2011

 

Ogłoszenie: Przetarg na przewozy autokarowe dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "JURYSTA" w Jastrzębiej Górze

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

na przewozy autokarowe dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Numer postępowania: BEF-VI-ZP-38-01/2011


 

Ogłoszenie: Przetarg na usługę wykonania badań ewaluacyjnych szkoleń

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługę wykonania badań ewaluacyjnych szkoleń organizowanych w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Numer ogłoszenia: 63379-2011 Znak sprawy: 4/2011

 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę. Nazwa zadania dostawa art.spożywczych

Ogłoszenie: Przetarg na świadczenie usług ochrony mienia, terenu i obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

świadczenie usług ochrony mienia, terenu i obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Dębem

Numer postępowania: BEF-XII-ZP-PN-2/11

 

Ogłoszenie: Przetarg na świadczenie usług ochrony mienia, terenu i obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

świadczenie usług ochrony mienia, terenu i obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Dębem

Numer postępowania: BEF-XII-ZP-PN-2/11

 

Ogłoszenie: Przetarg na wykonanie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie "tłumaczeń z języków nowożytnich"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„wykonywanie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie tłumaczeń z języków nowożytnych”

Strony