Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg na dostawę soków, napoi i alkoholu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę soków, napoi i alkoholu

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-PN-3/2011


 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i zaprogramowanie portalu internetowego z obsługą hostingową

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-5/2011.

Ogłoszenie: Przetarg na świadczenie usług restauracyjnych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

świadczenie usług restauracyjnych w ramach Projektu pt. „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy: 11/2011/II


 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługi cateringowe w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Znak sprawy: 11/2011)

 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 64000 litrów dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-8/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych produktów spożywczych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-6/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów mleczarskich, kurzych jaj dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-5/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-4/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sukcesywne napoi, tytoniu i produktów podobnych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-3/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “JURYSTA” w Jastrzębiej Górze

Znak sprawy: BEF-VI-ZP-38-2/2011.

Strony