Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku oraz posesji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie ul. Przy Rondzie 5 oraz w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62 Numer ogłoszenia: 215997 – 2009; data zamieszczenia: 20.11.2009

Dokumenty

 załącznik do wyjaśnienia nr.2

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa tonerów, papieru kserograficznego, drobnych artykułów biurowych, dla wymienionych poniżej ośrodków Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: a) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa b) ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków c) ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin. Numer ogłoszenia: 392298 – 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009

Dokumenty

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (6.11.2009)

Warszawa: Wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w Budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 Numer ogłoszenia: 200807 – 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dokumentacja

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu . Znak sprawy: 43/2009.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Warszawa: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie obsługi informatycznej Działu Koordynacji Realizacji Projektów Finansowanych z Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nr. sprawy: 2009-39 Numer ogłoszenia: 378794 – 2009

Dokumenty na stronie Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (23 września 2009r.)

Warszawa: usługa drukowania materiałów merytorycznych i informacyjnych wraz z ich opracowaniem graficznym i dostawą w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr post.: 40/2009

Nr ogłoszenia: 330140 – 2009

Data zamieszczenia: 23.09.2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (11 września 2009r.)

Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka polskiego na język angielski, francuski, ukraiński i hiszpański oraz z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i hiszpańskiego na język polski świadczone w ramach konferencji i szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (nr sprawy 35/2009).

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (7 września 2009r.)

Warszawa: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku oraz posesji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie ul. przy Rondzie 5.

Numer ogłoszenia: 149341 – 2009

data zamieszczenia: 07.09.2009r.

 

Pełna treść ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (17 sierpnia 2009r.)

Warszawa: Usługa przygotowania i instalacji platformy e-learningowej wraz z serwerami, przetworzenia treści na repozytoria wiedzy i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Numer ogłoszenia: 2009/S 156-228167

Strony