Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Studia podyplomowe z zakresu obrotu międzynarodowego i przestępczości transgranicznej”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Studia podyplomowe z zakresu obrotu międzynarodowego i przestępczości transgranicznej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.28.2019

Data publikacji: 
2019-07-05 15:45
Data wytworzenia: 
2019-07-05 15:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-07-19 16:04
Autor zmiany: 
Piotr
Tomasikiewicz
Archiwum: