Język strony

Menu top

Ogłoszenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego do pełnienia czynności w Dziale Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza urzędników sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności w Dziale Współpracy Międzynarodowej  do zgłaszania swoich kandydatur.

Warunkiem koniecznym do pełnienia czynności w Dziale Współpracy Międzynarodowej jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie  minimum B2. Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych oraz doświadczenie we współpracy międzynarodowej.  

         Preferowane będą osoby wyróżniające się bardzo dobrą organizacją pracy, terminowością wykonywania obowiązków, umiejętnościami interpersonalnymi i pracy w grupie oraz łatwością nawiązywania kontaktów, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku urzędnika sądowego,

         Miejscem pełnienia czynności przez osobę delegowaną będzie Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 62. Warunki finansowe dotyczące wykonywania przez urzędnika sądowego pracy w delegacji zostały określone w art. 11 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratur oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

         Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie curriculum vitae  oraz skanu podpisanego oświadczenia o zgodzie na przewarzanie danych osobowych, a także listu motywacyjnego w języku angielskim - w terminie do dnia 30 czerwca 2019r., na adres poczty elektronicznej: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Delegowanie do KSSiP - DWM - urzędnik sądowy”.

         Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane wnioski oraz zweryfikowania poziomu znajomości języka obcego. 

Kandydaci wybrani na podstawie CV oraz listów motywacyjnych zostaną zaproszeni na rozmowę.

 

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem: 81 440 87 10

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@kssip.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO oraz art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji chyba, że przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy wymagane jest przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest  dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2019-06-17 15:36
Data wytworzenia: 
2019-06-04 14:15
Autor treści: 
Damian
Bujnik
Ostatnia zmiana: 
2019-06-17 15:36
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński
Archiwum: