Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 20 edycji dwudniowych szkoleń w Lublinie..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury20 edycji dwudniowych szkoleń w Lublinie realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.36.2019

Data publikacji: 
2019-09-17 15:09
Data wytworzenia: 
2019-09-17 15:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-11-18 14:26
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: