Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych umożliwiających nielimitowany i nieograniczony czasowo dostęp do obiektów i prowadzonych w nich zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu...".

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych  umożliwiających nielimitowany i nieograniczony czasowo dostęp do obiektów i prowadzonych w nich zajęć
sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę
dla pracowników (w tym pracowników emerytowanych) KSSIP, aplikantów KSSiP,
osób towarzyszących oraz dzieci do lat 15”


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.38.2019

 

Data publikacji: 
2019-09-05 15:53
Data wytworzenia: 
2019-09-05 15:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-10-03 15:01
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: