Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia:   8-9 kwietnia 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Grupa docelowa:    orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów.

 

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 8 - 9 maja 2014
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia
Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 7 - 8 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Zielona Góra
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 10 - 11 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 14 - 15 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 3 - 4 marca 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 19 - 20 lutego 2014
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Sympozjum 9 - 13 września 2014 r. w Tallinie organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Estonii

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości Estonii wraz z Sądem Najwyższym Estonii oraz Europejskim Urzędem Patentowym zaprasza
sędziów rozpoznających sprawy z zakresu patentu europejskiego do udziału w sympozjum, które odbędzie się w dniach 9 – 13 września 2014 r. w Tallinie.

Konferencja 13 – 14 marca 2014 r. w Budapeszcie organizowana przez Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości na Węgrzech

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości na Węgrzech wraz z węgierskim Urzędem Patentowym, organizuje
w dniach 13 – 14 marca 2014 r. w Budapeszcie konferencję dotyczącą szkolenia sędziów Jednolitego Sądu Patentowego, połączoną z inauguracją powalanego dla tego Sądu Centrum Szkoleniowego.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 31 marca - 1 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Zamość
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 17 -18 lutego 2014
Miejsce szkolenia: Poznań
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 10 - 11 marca 2014
Miejsce szkolenia: Poznań
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 17 - 18 marca 2014
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 10 - 11 lutego 2014
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 27 - 28 marca 2014
Miejsce szkolenia: Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenia dla sędziów, którzy objęli stanowisko sędziowskie po raz pierwszy.

Data szkolenia: 6 - 11 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych.

Tematyka szkolenia

Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

Szkolenia dla sędziów, którzy objęli stanowisko sędziowskie po raz pierwszy

Data szkolenia: 3 - 7 marca 2014
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych.

Tematyka szkolenia

Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

Szkolenie dla prokuratorów oraz sędziów orzekających w sprawach karnych z apelacji katowickiej, poznańskiej i rzeszowskiej

Data szkolenia: 26 marca 2014 - 28 marca 2014
Miejsce szkolenia: Kraków
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych.

Tematyka szkolenia

Doskonalenie kompetencji psychologicznych i społecznych. – szkolenie systemowe realizowane w latach 2012 – 2013 w ramach 4 zjazdów dla tej samej grupy uczestników.

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024