Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 17 - 18 marca 2014
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 10 - 11 lutego 2014
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów.

Data szkolenia: 27 - 28 marca 2014
Miejsce szkolenia: Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenia dla sędziów, którzy objęli stanowisko sędziowskie po raz pierwszy.

Data szkolenia: 6 - 11 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych.

Tematyka szkolenia

Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

Szkolenia dla sędziów, którzy objęli stanowisko sędziowskie po raz pierwszy

Data szkolenia: 3 - 7 marca 2014
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych.

Tematyka szkolenia

Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

Szkolenie dla prokuratorów oraz sędziów orzekających w sprawach karnych z apelacji katowickiej, poznańskiej i rzeszowskiej

Data szkolenia: 26 marca 2014 - 28 marca 2014
Miejsce szkolenia: Kraków
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych.

Tematyka szkolenia

Doskonalenie kompetencji psychologicznych i społecznych. – szkolenie systemowe realizowane w latach 2012 – 2013 w ramach 4 zjazdów dla tej samej grupy uczestników.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 29 stycznia 2014
Miejsce szkolenia: Szczecin
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej według Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887) oraz zadania i obowiązki sądu opiekuńczego w tym zakresie.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji warszawskiej

Data szkolenia: 20 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Warszawa
Grupa docelowa: Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i nieletnich w sądach I i II instancji

Data szkolenia: 18 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Wrocław
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni, Sędziowie gospodarczy, Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Filozofia interpretacji prawa europejskiego i unijny etos sądzenia. Reguły, dyrektywy, argumenty i oczekiwania.

Szkolenie dla urzędników sądów - pracowników biur obsługi interesanta z obszaru apelacji białostockiej, lubelskiej oraz rzeszowskiej

Data szkolenia: 17 grudnia 2013 - 19 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi;
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem;
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe);
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta;
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych;
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną;
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania;
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem;
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach rejonowych i okręgowych

Data szkolenia: 17 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

„Nowy model postępowania w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).”

Szkolenie dla analityków kryminalnych z zakresu analizy kryminalnej

Data szkolenia: 16 grudnia 2013 - 18 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Kraków
Grupa docelowa: Urzędnicy prokuratury

Tematyka szkolenia

• Analiza otwartych źródeł – weryfikacja danych o potencjalnych nadużyciach – 4 godz.
• Krajowe Biuro Odzyskiwania Mienia – zasady współpracy. Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury w pracy analityka – 3 godz.
• Typologia prania pieniędzy na przykładzie prowadzonych postępowań przygotowawczych – 3 godz.
• Wykorzystanie najnowszej wersji oprogramowania Analyst’s Notebook i iBase w procesie analizy kryminalnej – 4 godz.
• Podstawy i wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych w analizie kryminalistycznej – 4 godz.

Szkolenie dla sędziów i referendarzy sądowych orzekających w wydziałach gospodarczych oraz orzekających w wydziałach rejestrowych KRS

Data szkolenia: 16 grudnia 2013 - 17 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: Referendarze, Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

Podwyższenie kapitału zakładowego spółek kapitałowych.

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji katowickiej

Data szkolenia: 16 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 16 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

„Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe – aktualne problemy orzecznicze.”

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i nieletnich w sądach I i II instancji

Data szkolenia: 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Warszawa
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni, Sędziowie gospodarczy, Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Filozofia interpretacji prawa europejskiego i unijny etos sądzenia. Reguły, dyrektywy, argumenty i oczekiwania.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Szczecin
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni

Tematyka szkolenia

„Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni

Tematyka szkolenia

„Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”

Szkolenia dla urzędników sądów zatrudnionych w biurach obsługi interesanta z obszaru apelacji wrocławskiej, katowickiej oraz krakowskiej

Data szkolenia: 11 grudnia 2013 - 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe)
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Strony

Subscribe to Szkolenia