Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C7/A/14

Data szkolenia: 29 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych
i gospodarczych, prokuratorzy prowadzący postępowanie na odcinku cywilnym z obszaru apelacji gdańskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych z obszaru apelacji gdańskiej "Wybrane zagadnienia z metodyki pracy rodzinnego kuratora sądowego"

Data szkolenia: 06 czerwca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych z obszaru apelacji gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów, K3/K/14

Data szkolenia: 27 czerwca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C7/C/14

Data szkolenia: 19 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych i gospodarczych, prokuratorzy prowadzący postępowanie na odcinku cywilnym z obszaru apelacji lubelskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych z obszaru apelacji krakowskiej "Wybrane zagadnienia z metodyki pracy rodzinnego kuratora sądowego"

Data szkolenia: 20 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy sądowi rodzinni z obszaru apelacji krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów, K3/H/14

Data szkolenia: 16 czerwca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu ochrony praw człowieka - C4/D/14

Data szkolenia: 10 kwietnia 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, referendarze sądowi i asystenci sędziów sądów wszystkich szczebli z obszaru apelacji łódzkiej.

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych z obszaru apelacji wrocławskiej "Wybrane zagadnienia z metodyki pracy rodzinnego kuratora sądowego"

Data szkolenia: 07 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy sądowi rodzinni z obszaru apelacji wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z obszaru apelacji wrocławskiej „Wybrane zagadnienia z metodyki pracy kuratora sądowego dla dorosłych”

Data szkolenia: 06 maja 2014 r.

Miejsce szkolenia: Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu

Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych z obszaru apelacji wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów, K3/B/14

Data szkolenia: 12 czerwca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji gdańskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych z obszaru apelacji łódzkiej "Wybrane zagadnienia z metodyki pracy rodzinnego kuratora sądowego"

Data szkolenia: 23 kwietnia 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy sądowi rodzinni z obszaru apelacji łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C7/E/14

Data szkolenia: 22 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych i gospodarczych, prokuratorzy prowadzący postępowanie na odcinku cywilnym z obszaru apelacji wrocławskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Aktualne problemy orzecznicze - szkolenie w Sądzie Najwyższym C 5/C/14

Data szkolenia: 24 października 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Najwyższy
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych w sądach apelacyjnych

 

Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów, K3/A/14

Data szkolenia: 30 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji białostockiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji poznańskiej „Podnoszenie jakości obsługi interesanta”

Data szkolenia: 09 czerwca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, pracownicy biur obsługi interesanta, kierownicy sekretariatów, pracownicy biur podawczych z obszaru apelacji poznańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji wrocławskiej „Podnoszenie jakości obsługi interesanta”

Data szkolenia: 09 maja 2014
Miejsce szkolenia: Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, pracownicy biur obsługi interesanta, kierownicy sekretariatów, pracownicy biur podawczych z obszaru apelacji wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024