Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C11/B/14

Data szkolenia: 12 maja 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, asystenci sędziego z obszaru apelacji gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej-C11/D/14

Data szkolenia: 14 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, asystenci sędziego z obszaru apelacji lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C11/C/14

Data szkolenia: 7 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, asystenci sędziego z obszaru apelacji katowickiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów (szkolenia systemowe) - K3/C/14

Data szkolenia: 12 maja 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji katowickiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały szkoleniowe dotyczące nowelizacji procedury karnej

Materiały szkoleniowe i publikacje dotyczące nowelizacji procedury karnej zamieszczone są na Platformie Szkoleniowej KSSiP. Dostęp do Platformy Szkoleniowej KSSiP możliwy jest z poziomu strony internetowej Krajowej Szkoły (kssip.gov.pl) zakładka Szkolenie ustawiczne>Platforma Szkoleniowa (w tym miejscu znajduje się również regulamin i instrukcja użytkownika)lub bezpośrednio pod adresem http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ .

Informacja o Platformie Szkoleniowej KSSiP

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, dążąc do zapewnienia stałego dostępu do informacji o szkoleniach, bieżącego przekazywania informacji organizacyjnych osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniach, a także jak najszerszego upowszechnienia oferty szkoleniowej wśród jej odbiorców uruchomiła Platformę Szkoleniową KSSiP.

Szkolenie dla analityków kryminalnych z zakresu analizy kryminalnej

Data szkolenia: 24 - 26 lutego 2014
Miejsce szkolenia: Kraków
Nabór na szkolenie prowadzi Prokuratura Generalna

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 23 - 24 czerwca 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 2 - 3 czerwca 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 26 - 27 maja 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 12 - 13 maja 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 28 - 29 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 4 - 5 czerwca 2014
Miejsce szkolenia: Gliwice
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 14 - 15 maja 2014
Miejsce szkolenia: Gliwice
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej C10/I/13

Data szkolenia: 29 stycznia 2014
Miejsce szkolenia: Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej C10/I/13

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 31 marca - 1 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 26 - 27 marca 2014
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 9 - 10 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych i asystentów prokuratorów

Data szkolenia: 23 - 24 czerwca 2014
Miejsce szkolenia: Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci sędziów orzekających
w sprawach karnych i asystenci prokuratorów.

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Strony

Subscribe to Szkolenia