Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 29 stycznia 2014
Miejsce szkolenia: Szczecin
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej według Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887) oraz zadania i obowiązki sądu opiekuńczego w tym zakresie.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji warszawskiej

Data szkolenia: 20 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Warszawa
Grupa docelowa: Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i nieletnich w sądach I i II instancji

Data szkolenia: 18 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Wrocław
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni, Sędziowie gospodarczy, Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Filozofia interpretacji prawa europejskiego i unijny etos sądzenia. Reguły, dyrektywy, argumenty i oczekiwania.

Szkolenie dla urzędników sądów - pracowników biur obsługi interesanta z obszaru apelacji białostockiej, lubelskiej oraz rzeszowskiej

Data szkolenia: 17 grudnia 2013 - 19 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi;
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem;
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe);
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta;
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych;
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną;
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania;
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem;
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach rejonowych i okręgowych

Data szkolenia: 17 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

„Nowy model postępowania w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).”

Szkolenie dla analityków kryminalnych z zakresu analizy kryminalnej

Data szkolenia: 16 grudnia 2013 - 18 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Kraków
Grupa docelowa: Urzędnicy prokuratury

Tematyka szkolenia

• Analiza otwartych źródeł – weryfikacja danych o potencjalnych nadużyciach – 4 godz.
• Krajowe Biuro Odzyskiwania Mienia – zasady współpracy. Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury w pracy analityka – 3 godz.
• Typologia prania pieniędzy na przykładzie prowadzonych postępowań przygotowawczych – 3 godz.
• Wykorzystanie najnowszej wersji oprogramowania Analyst’s Notebook i iBase w procesie analizy kryminalnej – 4 godz.
• Podstawy i wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych w analizie kryminalistycznej – 4 godz.

Szkolenie dla sędziów i referendarzy sądowych orzekających w wydziałach gospodarczych oraz orzekających w wydziałach rejestrowych KRS

Data szkolenia: 16 grudnia 2013 - 17 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: Referendarze, Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

Podwyższenie kapitału zakładowego spółek kapitałowych.

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji katowickiej

Data szkolenia: 16 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 16 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

„Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe – aktualne problemy orzecznicze.”

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i nieletnich w sądach I i II instancji

Data szkolenia: 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Warszawa
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni, Sędziowie gospodarczy, Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Filozofia interpretacji prawa europejskiego i unijny etos sądzenia. Reguły, dyrektywy, argumenty i oczekiwania.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Szczecin
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni

Tematyka szkolenia

„Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji szczecińskiej

Data szkolenia: 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni

Tematyka szkolenia

„Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”

Szkolenia dla urzędników sądów zatrudnionych w biurach obsługi interesanta z obszaru apelacji wrocławskiej, katowickiej oraz krakowskiej

Data szkolenia: 11 grudnia 2013 - 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe)
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Szkolenie dla urzędników sądów - pracowników biur obsługi interesanta z obszaru apelacji łódzkiej oraz warszawskiej

Data szkolenia: 10 grudnia 2013 - 13 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi;
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem;
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe);
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta;
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych;
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną;
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania;
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem;
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Szkolenie dla urzędników sądów - pracowników biur obsługi interesanta z obszaru apelacji gdańskiej, poznańskiej, szczecińskiej, warszawskiej oraz wrocławskiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013 - 12 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Konflikt – definicja, rodzaje;
2. Techniki aktywnego słuchania;
3. Wprowadzenie, historia, wady, zalety mediacji;
4. Aspekty prawne mediacji (cywilna, karna, nieletni, pracy);
5. Zastosowanie mediacji w praktyce – prezentacja filmów;
6. Kazusy – praca w grupach;
7. Standardy mediacji i postępowania mediatora;
8. Wzory dokumentów.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji łódzkiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej według Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887) oraz zadania i obowiązki sądu opiekuńczego w tym zakresie.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji katowickiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialno prawne i procesowe – aktualne problemy orzecznicze.

Tematy szczegółowe:
• Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym.
• Najczęstsze błędy orzecznicze w praktyce.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji krakowskiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Kraków
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe – aktualne problemy orzecznicze.

Tematy szczegółowe:
• Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym.
• Najczęstsze błędy orzecznicze w praktyce.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji wrocławskiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Wrocław
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe – aktualne problemy orzecznicze.

Tematy szczegółowe:
• Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym.
• Najczęstsze błędy orzecznicze w praktyce.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji katowickiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Katowice
Grupa docelowa: Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024