Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej „Podnoszenie jakości obsługi interesanta”

Data szkolenia: 15 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, pracownicy biur obsługi interesanta, kierownicy sekretariatów, pracownicy biur podawczych z obszaru apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji lubelskiej„Podnoszenie jakości obsługi interesanta”

Data szkolenia: 11 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Lublinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, pracownicy biur obsługi interesanta, kierownicy sekretariatów, pracownicy biur podawczych z obszaru apelacji lubelskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji łódzkiej „Podnoszenie jakości obsługi interesanta”

Data szkolenia: 09 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, pracownicy biur obsługi interesanta, kierownicy sekretariatów, pracownicy biur podawczych z obszaru apelacji łódzkiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych z obszaru apelacji lubelskiej "Wybrane zagadnienia z metodyki pracy rodzinnego kuratora sądowego"

Data szkolenia: 08 kwietnia 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Lublinie
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy sądowi rodzinni z obszaru apelacji lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Aktualne problemy orzecznicze - szkolenie w Sądzie Najwyższym C 5/B/14

Data szkolenia: 23 maja 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Najwyższy
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych w sądach apelacyjnych

 

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji białostockiej „Podnoszenie jakości obsługi interesanta”

Szkolenie dla urzędników sądów z obszaru apelacji białostockiej „Podnoszenie jakości obsługi interesanta”
Data szkolenia: 27 marca 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, pracownicy biur obsługi interesanta, kierownicy sekretariatów, pracownicy biur podawczych z obszaru apelacji białostockiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Aktualne problemy orzecznicze - szkolenie w Sądzie Najwyższym C 5/A/14

Data szkolenia: 25 kwietnia 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Najwyższy
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych w sądach apelacyjnych

Aktualne problemy orzecznicze - szkolenie w Sądzie Najwyższym - C5/D/14

Data szkolenia: 21 marca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Najwyższy
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach apelacyjnych

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C11/B/14

Data szkolenia: 12 maja 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, asystenci sędziego z obszaru apelacji gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej-C11/D/14

Data szkolenia: 14 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, asystenci sędziego z obszaru apelacji lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej - C11/C/14

Data szkolenia: 7 kwietnia 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, asystenci sędziego z obszaru apelacji katowickiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów (szkolenia systemowe) - K3/C/14

Data szkolenia: 12 maja 2014
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji katowickiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały szkoleniowe dotyczące nowelizacji procedury karnej

Materiały szkoleniowe i publikacje dotyczące nowelizacji procedury karnej zamieszczone są na Platformie Szkoleniowej KSSiP. Dostęp do Platformy Szkoleniowej KSSiP możliwy jest z poziomu strony internetowej Krajowej Szkoły (kssip.gov.pl) zakładka Szkolenie ustawiczne>Platforma Szkoleniowa (w tym miejscu znajduje się również regulamin i instrukcja użytkownika)lub bezpośrednio pod adresem http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ .

Informacja o Platformie Szkoleniowej KSSiP

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, dążąc do zapewnienia stałego dostępu do informacji o szkoleniach, bieżącego przekazywania informacji organizacyjnych osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniach, a także jak najszerszego upowszechnienia oferty szkoleniowej wśród jej odbiorców uruchomiła Platformę Szkoleniową KSSiP.

Szkolenie dla analityków kryminalnych z zakresu analizy kryminalnej

Data szkolenia: 24 - 26 lutego 2014
Miejsce szkolenia: Kraków
Nabór na szkolenie prowadzi Prokuratura Generalna

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024