Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenie U5/A/21 Informatyzacja w sądownictwie - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych.

Szkolenie: U5/A/21
Temat:  Informatyzacja w sądownictwie - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych. 
Data: 22 - 23 kwietnia 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych
 
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie przez ekssip.

 

Wykładowcy

Iwona Rutkowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, główny specjalista w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, kierownik Projektu System Losowego Przydziału Spraw (SLPS), autorka zaktualizowanych Instrukcji użytkownika SLPS w roli Administratora Lokalnego oraz w roli Pracownika Sekretariatu do wersji 1.7.4 SLPS (IX 2019 r.), współredaktorka i konsultant merytoryczny praktycznego opracowania Sądu Okręgowego w Warszawie SLPS_Podstawowe zasady działania i weryfikacji (dostępne w aplikacji SLPS/ zakładka FAQ od maja 2020 r.), zajmuje się m.in. codziennym wsparciem merytorycznym dla użytkowników końcowych SLPS z obszaru całej Polski (II linia wsparcia SLPS), uczestniczy w dalszych pracach rozwojowych SLPS oraz od lutego 2021 r. prowadzi cykl zorganizowanych szkoleń dla kandydatów na konsultantów krajowych SLPS. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Zarządzanie Projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia (semestr 2019/2020) oraz zdobyła szereg certyfikatów z zakresu zarządzania projektami oraz obszarów komplementarnych (Prince2®Foundation Certificate in Project Management, ITIL4® Foundation Certificate in IT Service Management, MoR® Foundation Certificate in Risk Management, AgilePM® Foundation, Professional Scrum Master I – Scrum.org, Metodyka Process Iceberg® basic level – facylitacja)

Dariusz Maślak - kierownik Oddziału Finansowego ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. W latach 2012-2018 Kierownik projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, realizowanego przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Tematyka szkolenia

Czynności sekretariatu wydziału z wykorzystaniem technologii informatycznych, optymalizacja działań.

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet, ochrona danych, korespondencja elektroniczna (e-mail, e-PUAP, Portal Orzeczeń, Portal Informacyjny).

Praca zdalna jako forma wykonywania obowiązków.

System Losowego Przydziału Spraw.

System Nagrywania Rozpraw – ReCourt, ze szczególnym uwzględnieniem wideokonferencji.

Program Sędzia2 – zagadnienia wybrane.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

sędzia dr Aneta Michałek

tel. 81  458 37 67

      e-mail: a.michalek@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

Kinga Leńczuk-Krupa

tel.  81 458 37 42

e-mail: k.krupa@kssip.gov.pl

  

 

Data publikacji: 
2021-04-14 12:40
Data wytworzenia: 
2021-04-14 12:10
Autor treści: 
Kinga
LeŃczuk-Krupa
Ostatnia zmiana: 
2021-04-14 12:40
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska