Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zeszyt 1(53)/2024

STRONA TYTUŁOWA ORAZ SPIS TREŚCI/ TABLE OF CONTENTS

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Oględziny miejsca wypadku przy pracy. Część 1

Inspection of the accident site at work. (Part I)

Marcin Jachimowicz – prokurator Prokuratury Rejonowej, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Podmiot przestępstwa z art. 302 § 1 k.k.

Subject of the offense of article 302 § 1 of the Polish Penal Code

Krzysztof Troczyński – magister prawa, aplikant XII rocznika aplikacji sędziowskiej,

 

Darowizna nieruchomości jako czynność zarządu majątkiem dziecka a ochrona jego dobra

A Gift of Real Estate as an Act of Management of the Child’s Property and the Protection of the Child’s Interests

Agnieszka Ogrodnik-Kalita – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie; Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji; Katedra Prawa Gospodarczego, Cywilnego
i Gospodarki Cyfrowej

 

Dozwolone granice transakcji pozornej

Permissible limits of a sham transaction

Piotr Kosmaty – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, Rzecznik Prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kierownik Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, stały recenzent miesięcznika „Prokuratura i Prawo”

 

Zakres zmian w obszarze prawa karnego wykonawczego dokonany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

The scope of changes in the area of executive criminal law made pursuant to the Act of July 7, 2022 amending the Act – Penal Code and certain other acts

Igor Zgoliński – doktor habilitowany nauk prawnych, prof. AKP, sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych, Akademia Kujawsko-Pomorska

 

STUDIUM PRZYPADKU/CASE STUDY

Udzielanie wbrew przepisom ustawy substancji psychotropowej małoletniemu

Rafał Łyżwa – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie del. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wykładowca KSSiP, autor artykułów naukowych z zakresu prawa karnego i ochrony środowiska

 

GLOSY/GLOSSES

Poszerzenie zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z 28 stycznia 2021, I ACa 413/20

Broadening the scope of surgery without the patient’s consent. Gloss to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw ref. no. I ACa 413/20 dated January 28, 2021

Barbara Dalkowska – lekarz, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Artur Furga – lekarz, Klinika Chirurgi Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2023 r., I KK 255/23

Gloss to the judgment of the Supreme Court of December 5, 2023, I KK 255/23

Czesław P. Kłak – prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego oraz Dyrektor Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Standaryzacja wysokości zadośćuczynień zasądzanych z tytułu niesłusznego skazania i niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania i zatrzymania, a także na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób

Janusz Konecki – doktor nauk prawnych, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

Z życia Krajowej Szkoły

Piotr Kosmaty – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, Rzecznik Prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kierownik Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, stały recenzent miesięcznika „Prokuratura i Prawo”

 

Działalność Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w latach 2022-2024

Piotr Kosmaty – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, Rzecznik Prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kierownik Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, stały recenzent miesięcznika „Prokuratura i Prawo”


Kwartalnik w formacie PDF(pdf)

Kwartalnik w formacie(epub)

Kwartalnik w formacie(mobi)

 

Data wytworzenia: 
2024-04-07 11:36
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-23 11:46
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński