Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Podmiot przestępstwa z art. 302 § 1 k.k.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2024* tom 53* zeszyt 1* s. 15-38 * ISSN 2083-7186

Podmiot przestępstwa z art. 302 § 1 k.k.

Subject of the offense of article 302 § 1 of the Polish Penal Code

 

Krzysztof Troczyński – magister prawa, aplikant XII rocznika aplikacji sędziowskiej,  https://orcid.org/0000-0002-2635-8516

 

https://doi.org/10.53024/2.1.53.2024

 

URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/02_troczynski.pdf

Artykuł w formacie epub

Artykuł w formacie mobi

 

SUMMARY:

The article concerns the issue of subject of crime of art. 302 § 1 of Polish Penal Code. The vital topics which are argued by judiciary and doctrine of penal law are whether is it possible to put criminal liability on person responsible for someone else’s debt. Another question is about relation between the change of legal good protected by abovementioned crime and its interpretation in thematter of subject of crime.

Key words: creditor, debtor, subject of crime, favoring creditors

Bibliographic Citation:

TROCZYŃSKI, K. Podmiot przestępstwa z art. 302 § 1 k.k., Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2024, t. 53, z. 1, s. 15-38. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/2.1.53.2024

 

Data publikacji: 
2024-04-07 12:03
Data wytworzenia: 
2024-04-07 12:01
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-30 11:33
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski