Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2023 r., I KK 255/23

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2024* tom 53* zeszyt 1* s. 111-115 * ISSN 2083-7186

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2023 r., I KK 255/23

Gloss to the judgment of the Supreme Court of December 5, 2023, I KK 255/23

 

Czesław P. Kłak – prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego oraz Dyrektor Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,  https://orcid.org/0000-0002-2886-4770

 

https://doi.org/10.53024/8.1.53.2024

 

URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/08_klak_0.pdf

Artykuł w formacie epub

Artykuł w formacie mobi

 

SUMMARY:

The commentary concerns the possibility of issuing a penal order in a Polish criminal trial. The Supreme Court rightly pointed out that the court may issue a penal order judgment if, based on the evidence collected, the circumstances of the act and the guilt of the accused do not raise any doubts, and the lack of such doubts means that there are no doubts regarding the perpetration of a given act, the guilt of the accused, and the fulfillment of all the features of this act, taking into account all the evidence presented in the indictment. However, we cannot agree with the Supreme Court’s comment that the lack of a confession by the accused makes it impossible to issue a penal order.

Key words: penal order proceedings, penal order judgment

Bibliographic Citation:

KŁAK, C. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2023 r., I KK 255/23, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2024, t. 53, z. 1, s. 111-115. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/8.1.53.2024

 

Data publikacji: 
2024-04-07 12:40
Data wytworzenia: 
2024-04-07 12:40
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-30 11:45
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski