Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Udzielanie wbrew przepisom ustawy substancji psychotropowej małoletniemu

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2024* tom 53* zeszyt 1* s. 93-100 * ISSN 2083-7186

Udzielanie wbrew przepisom ustawy substancji psychotropowej małoletniemu

 

Rafał Łyżwa – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie del. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wykładowca KSSiP, autor artykułów naukowych z zakresu prawa karnego i ochrony środowiska,  https://orcid.org/0000-0003-0553-5242

 

https://doi.org/10.53024/6.1.53.2024

 

URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/06_lyzwa.pdf

Artykuł w formacie epub

Artykuł w formacie mobi

 

SUMMARY:

Key words:

Bibliographic Citation:

ŁYŻWA, R. Udzielanie wbrew przepisom ustawy substancji psychotropowej małoletniemu, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2024, t. 53, z. 1, s. 93-100. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/6.1.53.2024

 

Data publikacji: 
2024-04-07 12:34
Data wytworzenia: 
2024-04-07 12:34
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-30 11:40
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski