Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Oględziny miejsca wypadku przy pracy. Część 1

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2024* tom 53* zeszyt 1* s. 5-13 * ISSN 2083-7186

Oględziny miejsca wypadku przy pracy. Część 1

Inspection of the accident site at work. (Part I)

 

Marcin Jachimowicz – prokurator Prokuratury Rejonowej, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  https://orcid.org/0000-0003-0009-5751

 

https://doi.org/10.53024/1.1.53.2024

 

URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/01_jachomowicz.pdf

Artykuł w formacie epub

Artykuł w formacie mobi

 

SUMMARY:

Inspection, which is a unique procedural and forensic activity, is an important element of the preparatory proceedings, affecting its entire course and requires thoroughness, reliability and full commitment from those conducting this key activity. Improper recording of the scene of the accident at work may distort the final conclusions and lead the preparatory proceedings to the wrong track, to ultimately make it difficult for the prosecutor or the court, and often even impossible, to make findings consistent with the actual state of affairs. This work, divided into three parts, deals with the problem of accidents at work. It refers to an extremely important procedural and forensic activity, which is the inspection of places of this type of events. It covers the issue of inspection in genere as well as inspection in specie. It also covers the process of documenting the results of the inspection, and, in the final part, formulates de lege ferenda conclusions regarding the reform of the prosecutors’ training program aimed at increasing pragmatism. The first part presents the issues related to the definition of an accident at work, as well as the criminal law classification of accident events and the subjects of such acts.

Key words: accident, accident at work, serious accident, fatal accident, collective accident, criminal law qualification of accident event

Bibliographic Citation:

JACHIMOWICZ, M. Oględziny miejsca wypadku przy pracy. Część 1, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2024, t. 53, z. 1, s. 5-13. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/1.1.53.2024

 

Data publikacji: 
2024-04-07 12:05
Data wytworzenia: 
2024-04-07 11:54
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-30 11:31
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski