Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zakres zmian w obszarze prawa karnego wykonawczego dokonany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2024* tom 53* zeszyt 1* s. 79-92 * ISSN 2083-7186

Zakres zmian w obszarze prawa karnego wykonawczego dokonany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

The scope of changes in the area of executive criminal law made pursuant to the Act of July 7, 2022 amending the Act – Penal Code and certain other acts

 

Igor Zgoliński – doktor habilitowany nauk prawnych, prof. AKP, sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych, Akademia Kujawsko-Pomorska,  https://orcid.org/0000-0002-5097-6170

 

https://doi.org/10.53024/5.1.53.2024

 

URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/05_zgolinski.pdf

Artykuł w formacie epub

Artykuł w formacie mobi

 

SUMMARY:

The article addresses issues in the field of executive criminal law. The author presents and analyzes the individual, and at the same time the most important, changes made to the Executive Criminal Code under the Act of July 7, 2022 on the amendment of the Criminal Code Act and some other acts, and indicates the potential effects of the from the introduction of these changes in the practical model of conducting executive criminal proceedings.

Key words: Executive criminal law, amendment, electronic surveillance, interruption of prison sentence

Bibliographic Citation:

ZGOLIŃSKI, I. Zakres zmian w obszarze prawa karnego wykonawczego dokonany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2024, t. 53, z. 1, s. 79-92. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/5.1.53.2024

 

Data publikacji: 
2024-04-07 12:30
Data wytworzenia: 
2024-04-07 12:29
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-30 11:39
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski