Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Poszerzenie zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z 28 stycznia 2021, I ACa 413/20

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2024* tom 53* zeszyt 1* s. 101-110 * ISSN 2083-7186

Poszerzenie zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z 28 stycznia 2021, I ACa 413/20

Broadening the scope of surgery without the patient’s consent. Gloss to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw ref. no. I ACa 413/20 dated January 28, 2021

 

Barbara Dalkowska – lekarz, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, https://orcid.org/0000-0002-6004-6057

Artur Furga – lekarz, Klinika Chirurgi Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,   https://orcid.org/0000-0003-2370-6367

 

https://doi.org/10.53024/7.1.53.2024

 

URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/07_dalkowska.pdf

Artykuł w formacie epub

Artykuł w formacie mobi

 

SUMMARY:

The patient’s informed consent is an important aspect in the process of treatment from the point of view of assessing the legality of the doctor’s actions, taken especially during surgery. The judgment of the Court of Appeals of January 28, 2021, which is the subject of this gloss, concerns a factual situation in which, due to extraordinary circumstances that could not have been foreseen during the preoperative diagnosis, there was a need to broaden the scope of surgery during a medical procedure. The court correctly pointed out in the thesis of the voted judgment that it is permissible to widen the surgical field beyond the scope of the patient’s consent, which means that the doctor’s action under the conditions of the necessity to widen the surgical field could not give rise to liability for damages due to the occurrence of circumstances giving rise to the doctor’s duty to save the patient’s life and health.

Key words: Patient consent, surgical procedure, widening the surgical field, responsibility of physicians

Bibliographic Citation:

DALKOWSKA, B., FURGA, A. Poszerzenie zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z 28 stycznia 2021, I ACa 413/20, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2024, t. 53, z. 1, s. 101-110. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/7.1.53.2024

 

Data publikacji: 
2024-04-07 12:38
Data wytworzenia: 
2024-04-07 12:37
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-04-30 11:43
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski