Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zapytanie ofertowe pn. Usługa z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Zamawiającego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.

Usługa z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji

w obiektach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

w tym dostawę wymianę i utylizację zużytych filtrów(budynek Szkoły oraz Domu Aplikanta)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 i nr 2 do umowy.

Data publikacji: 
2021-03-11 15:34
Data wytworzenia: 
2021-03-11 15:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2021-04-06 07:45
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki
Archiwum: