Język strony

Menu top

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest usługa sprzątania pomieszczeń budynku głównego i Domu Aplikanta oraz posesji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5.

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-28/2010.

 

Do pobrania: 
Data publikacji: 
2013-08-09 09:43
Data wytworzenia: 
2013-08-09 09:43
Archiwum: