Język strony

Menu top

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na dostawę sprzętu komputerowego. Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-34/2010.

Do pobrania: 
Data publikacji: 
2013-08-09 09:50
Data wytworzenia: 
2013-08-09 09:50
Archiwum: