Język strony

Menu top

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ”dostawę literatury fachowej dla potrzeb bibliotek Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury” Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-29/2010.

Do pobrania: 
Data publikacji: 
2013-08-09 09:40
Data wytworzenia: 
2013-08-09 09:40
Archiwum: