Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkoleniowy w Dębem informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pralnicze

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-4/ZC/2011.

Ogłoszenie: Przetarg na dostawę pieczywa i ciast

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – Ośrodek szkoleniowy w Dębe, 05-140 Serock ogłasza przetarg prowadzony w trybie nieograniczonym na:

„Dostawę pieczywa i ciast”

Znak sprawy:BEF-XII-ZP-PN-4/2011

Pełna treśc ogłoszenia:

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług restauracyjnych w ramach Projektu pt. „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy: 11/2011/II.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi transportowe: przewóz osób

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-PN-1/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-3/ZC/2011.

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-2/ZC/2011.

Ogłoszenie: Przetarg na usługę wykonania badań ewaluacyjnych szkoleń organizowanych w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługę wykonania badań ewaluacyjnych szkoleń organizowanych w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Znak sprawy: 4/2011/II
 

Ogłoszenie: Przetarg na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego ekonomicznego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg na:

usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego ekonomicznego pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacją pracy w wymiarze sprawiedliwości” dla kadry zarządzającej jednostkami sądów oraz sędziów gospodarczych i cywilnych w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie: Przetarg na dostawę soków, napoi i alkoholu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę soków, napoi i alkoholu

Znak sprawy: BEF-XII-ZP-PN-3/2011


 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i zaprogramowanie portalu internetowego z obsługą hostingową

Znak sprawy: BEF-I-ZP-38-5/2011.

Strony