Język strony

Menu top

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu

oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.4.2.2018

 

Zamówienie składa się z pięciu zadań częściowych:

część 1: inteligencja emocjonalna

część 2: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 3: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 4: decyzyjność

część 5: otwartość na zmiany

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2018-10-24 15:45
Data wytworzenia: 
2018-10-24 15:30
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-11-19 14:12
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: