Język strony

Menu top

Przetarg nieograniczony pn."Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP"

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
"Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych"
 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.39.2018

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2017 r., nr POWR.02.17.00-00-0036/17-00.

 

Data publikacji: 
2018-10-16 11:47
Data wytworzenia: 
2018-10-16 11:45
Autor treści: 
Piotr
Tomasikiewicz
Ostatnia zmiana: 
2019-03-12 15:36
Autor zmiany: 
Piotr
Tomasikiewicz
Archiwum: