Menu top

Ogłoszenie -zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP warsztatów /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury warsztatów konsultacyjnych
oraz  8 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej"

 

nr postępowania BD-V.2611.49.2018


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

 

Data publikacji: 
2018-12-10 16:00
Data wytworzenia: 
2018-12-10 15:45
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2019-02-05 15:08
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: