Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie 49 szkoleń/konferencji organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2020 roku"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie 49 szkoleń/konferencji organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2020 roku".


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.1.2020

Data publikacji: 
2020-01-07 15:23
Data wytworzenia: 
2020-01-07 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-03-23 11:31
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: