Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości – stan obecny i wyzwania przyszłości””

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości – stan obecny i wyzwania przyszłości”.
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.5.2020

Data publikacji: 
2020-01-24 15:00
Data wytworzenia: 
2020-01-24 15:00
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2020-03-12 15:39
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: