Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie ramach projektu pn. „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.51.2020

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej jako: „ustawy Pzp”, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 



 

Data publikacji: 
2020-12-10 15:15
Data wytworzenia: 
2020-12-10 15:15
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-01-27 12:32
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: